นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ข่าวสารล่าสุด


  • ตลาดหลักทรัพย์
  • สื่อสิ่งพิมพ์
ราคาหลักทรัพย์


  • Stock Price
  • Stock Chart

ปฏิทินนักลงทุน


วันพุธที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
     :-     การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
วันอังคารที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
     :-     การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.

*ดูทั้งหมด


สอบถามข้อมูลนักลงทุน   
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ
PDF :ขนาดไฟล์ :451 KB.
รายงานประจำปี 2562
PDF :ขนาดไฟล์ : 25.6MB
HTML :ดูออนไลน์

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
        Thai CAC